Dokazano veća bioraspoloživost aktivnog folata iz FolicPlus®

  • 0 komentara
Veća-Bioraspoloživost-Aktivnog-Folata

Folati igraju važnu ulogu u sprečavanju neuroloških poremećaja kod dece i u razvoju kardiovaskularnih oboljenja. Suplementacija folata se preporučuje, posebno kod žena u reproduktivnom periodu, za sprečavanje defekta neuralne cevi tokom trudnoće.

Trenutno se u apotekama mogu naći preparati koji sadrže sintetičku folnu kiselinu, ređe preparati koji sadrže soli kalcijum folata i preparat FolicPlus®, koji JEDINI sadrži najnoviji oblik aktivnog folata IV generacije.

Cilj ovog istraživanja je bio da se uporedi bioraspoloživost aktivnog folata iz FolicPlus® preparata, sa ostalim preparatima folne kiseline.

METOD:  Meren je nivo aktivnog oblika folata (5-MTHF) u krvi uz pomoć HPLC metode.

PARAMETRI: Računati su glavni farmakokinetički parametri (Cmax, tmax, AUC).

REZULTATI: Pokazano je da je maksimalna koncentracija aktivnog oblika folata iz preparata FolicPlus® 3.1 puta veća od sintetičke folne kiseline (281.5 ± 135.7 ng / mL) i 1.8 puta veća od soli kalcijum folata (486.8±184.1 ng/mL).

Aktivni folati iz FolicPlus® preparata se zadržavaju 9.7 puta duže u krvi u poređenju sa sintetičkom folnom kiselinom (114,7 ng / ml ∙ h) i 1.12 puta duže u poređenju sa soli kalcijum folata (997.6 ng/mL ∙ h).

ZAKLJUČAK:  FolicPlus® dokazano ima veću bioraspoloživost u odnosu na sve druge folate i folne kiseline.

Podelite na socijalnim mrežama